Προβλήματα καθιζησιμότητας και νηματοειδή βακτήρια σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (Master thesis)

Πιάλλε, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sewage disposal plants
Sewage--Purification--Activated sludge process
Sludge bulking
Filamentous fungi
Keywords: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων,Βιολογικός καθαρισμός,Ενεργός ιλύς,Καθιζησιμότητα,Νηματοειδείς μύκητες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7102
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1139
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0249ΔΠΘ_ΠΙΑΛΛΕ.Μ-Μ2423.pdf37.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7102
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1139
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons