Μελέτη δεξαμενών καθίζησης σε μαρμαροβιομηχανίες με χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστομηχανικής (CFD) (Master thesis)

Τσιρλής, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Fluid mechanics--Data processing
Turbulence
Settling basins
Keywords: Μηχανική των ρευστών,Υπολογιστική ρευστομηχανική,Τυρβώδης ροή,Δεξαμενές καθίζησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7105
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1228
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0244ΔΠΘ_ΤΣΙΡΛΗΣ.Μ-Μ2418.pdf26.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7105
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1228
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons