Ανάλυση σε FEM σύνδεσης RBS με απομείωση πελμάτων με οπές λοξού καννάβου (Master thesis)

Ζεμπίλης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Building, Iron and steel
Joints (Engineering)
Earthquake resistant design
Keywords: Μεταλλικές κατασκευές,Μεταλλικές συνδέσεις,Σύνδεση δοκού υποστηλώματος,Αντισεισμικός σχεδιασμός,Απομείωση πέλματος δοκού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7106
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.34
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0220ΔΠΘ_ΖΕΜΠΙΛΗΣ.Χ-Μ2391.pdf32.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7106
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.34
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons