Υπερέκφραση και απομόνωση της Τaq πολυμεράσης Ι (Bachelor thesis)

Φελλάς, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Πολυμεράσεις
Γονιδιακή ρύθμιση
Keywords: Πολυμεράση,Τaq πολυμεράση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7129
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6049
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0456ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1476.pdf13.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7129
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6049
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons