Διερεύνηση της επιρροής του οργανισμού πλήρωσης στη σεισμική συμπεριφορά επίπεδου πλαισίου (Master thesis)

Τανταλάκης, Θεμιστοκλής

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Masonry
Walls
Structural frames
Earthquake damage
Keywords: Τοιχοποιϊα,Τοιχοποιϊα πλήρωσης,Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7130
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7654
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0144ΔΠΘ_ΤΑΝΤΑΛΑΚΗΣ.Θ-Μ2279.pdf18.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7130
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7654
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons