Πορτραίτα αυτοκρατόρων στην βυζαντινή χρονογραφία (Master thesis)

Χατζοπούλου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Ιστορία
Χρονογραφία
Keywords: Πορτραίτα αυτοκρατόρων,Βυζαντινή χρονογραφία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7142
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9602
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00469.pdf390.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7142
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9602
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons