Εμμανουήλ Ροΐδης, Η Πάπισσα Ιωάννα. Αξιοποίηση της (αριστοτελικής) ρητορικής του παρελθόντος και θεμελίωση της (νεωτερικής) ιδεολογίας του μέλλοντος (Master thesis)

Χατζοπούλου, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Ροϊδική ρητορική
Νεοελληνική φιλολογία
Μεσαιωνικής φιλολογία
Keywords: Ρητορικής του παρελθόντος,Ιδεολογίας του μέλλοντος,Πάπισσα Ιωάννα,Νεωτερική εποχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7150
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6545
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00475.pdf176.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7150
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6545
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons