Αιμοδυναμική μελέτη της αγγειοτενσίνης-ΙΙ και των ανάλογων της σε κουνέλια (Doctoral thesis)

Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Φαρμακογνωσία
Keywords: Ενδοκρανιακός αγγειοσπασμός,Ενδοκρανιακό ανεύρυσμα,Αγγειοτενσίνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7162
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3354
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0068ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1141.pdf18.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7162
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3354
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons