Ανάπτυξη και εφαρμογές μεθοδολογίας ανίχνευσης του πολυμορφισμού FcγRIIA 131 R/H (Bachelor thesis)

Θεοδώρου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Ανοσοπαθολογία
Ιστοσυμβατότητα
Keywords: Πολυμορφισμός,Γλυκοπρωτεΐνες,Υποδοχείς
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7179
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0119ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1402.pdf15.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7179
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons