Εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) για την διάγνωση ερπητικών λοιμώξεων (Bachelor thesis)

Ιγνατιάδη, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Ιοί
Λοιμώξεις
Keywords: Πολυμεράση,Ερπητικές λοιμώξεις,Ερπητοϊοί
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7180
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8320
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0122ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1233.pdf18.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7180
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8320
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons