Εφαρμογές γονιδιωματικής για την ταυτοποίηση γονιδίων που υπερεκφράζονται σε καρκίνους όγκους ωοθηκών θετικών στην παρούσα Τ-λεμφοκυττάρων (Bachelor thesis)

Καραπέτσας, Θανάσης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Καρκίνος ωοθηκών
Λεμφοκύτταρα
Keywords: Ταυτοποίηση γονιδίων,Καρκινικοί όγκοι ωοθηκών,Λεμφοκύτταρα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7190
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8354
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0159ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1391.pdf25.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7190
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8354
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons