Έλεγχος αιμοποιητικών κυττάρων από ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα (Bachelor thesis)

Κυτίδου, Κασσιανή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Αιματολογία
Αιμοποίηση
Keywords: Αιμοποιητικών κυττάρων,Ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα,Αιμοποίηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7199
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0213ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1363.pdf13.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7199
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons