Έλεγχος κυτταρογενετικών βλαβών σε λεμφοκύτταρα ανθρώπου In vitro από προσθετικά τροφίμων όπως D γλυκόζη και 6 φωσφορική D γλυκόζη (Bachelor thesis)

Νίντου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Λεμφοκύτταρα
Γενετική
Keywords: Κυτταρογενετικές βλαβες,Λεμφοκύτταρα,Γλυκόζη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7216
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.615
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0292ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1465.pdf16.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7216
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.615
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons