Ανάπτυξη μοντέλου μεταβολισμού φαρμάκων με ηπατοένζυμα επιμύων In vitro και έλεγχος δράσης του Ifosfamide σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος in vitro (Bachelor thesis)

Νταλούκα, Φωτεινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Λεμφοκύτταρα
Γενετική
Keywords: In vitro,Ηπατοένζυμα επιμύων,Λεμφοκύτταρα,Ifosfamide
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7217
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5612
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0294ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1398.pdf24.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7217
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5612
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons