Μελέτη επιβεβαίωσης συσχέτισης του γονιδίου TBCD με το σύνδρομο Tourette σε οικογένειες ουγγρικής καταγωγής (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Tourette syndrome
Γενετική πληθυσμών
Keywords: Tourette syndrome,Ουγγρική καταγωγή,Γονίδιο TBCD
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7224
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1147
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0323ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1285.pdf13.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7224
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1147
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons