Συσχέτιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 με πολυμορφισμού στα γονίδια PPARY και HHEX στον ελληνικό πληθυσμό (Bachelor thesis)

Παπαχριστοδούλου, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Σακχαρώδης διαβήτης
Γενετική
Keywords: Σακχαρώδης διαβήτης,Πολυμορφισμός,Γονίδια PPARY,Γονίδια HHEX
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7226
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4527
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0336ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1356.pdf14.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7226
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4527
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons