Ο ρόλος της PRMT1 στη μεθυλίωση των μεταγραφικών παραγόντων του ενισχυοσώματος των MHC τάξης ΙΙ γονιδίων (Bachelor thesis)

Παρασκευοπούλου, Ελισσάβετ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Μοριακή βιολογία
Γενετική
Keywords: Πρωτεΐνη,Ανοσολογική απόκριση,Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7227
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5754
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0339ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1397.pdf17.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7227
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5754
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons