Έλεγχος μιτωτικής δραστηριότητας των λεμφοκυττάρων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία σε καλλιέργειες α) 72 ωρών με διέγερση με phytohemogglutinin/IL-2 και β) 120 ωρών με διέγερση με phorbol-12-myristate 13- acetate (PMA) (Bachelor thesis)

Σιάπκα, Βάϊα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Λευχαιμία
Λεμφοκύτταρα
Keywords: Λεμφοκύτταρα,Λευχαιμία,Λεμφοκυτταρική λευχαιμία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7242
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8624
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0386ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1439.pdf14.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7242
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8624
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons