Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις και έκφραση των TNFA, MPO και IL-6 στο ηπατικό παρέκχυμα, μετά τη χορήγηση απιγενίνης σε πειραματικό μοντέλο οξείας παγκρεατίτιδας σε επιμύες (Master thesis)

Μαργαρίτη, Θεοδώρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver
Liver--Diseases
Pancreatitis
Keywords: Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις,TNFA, MPO,IL-6,Ηπατικό παρέκχυμα,Οξεία παγκρεατίτιδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7244
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5521
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY300.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7244
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5521
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons