Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις και έκφραση των TNFa, MPO και IL- 6 στον εντερικό βλεννογόνο, μετά τη χορήγηση απιγενίνης σε πειραματικό μοντέλο οξείας παγκρεατίτιδας σε επίμυες (Master thesis)

Σπύρου, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Νομική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver
Pancreatitis
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Εντερικό βλεννογόνο,Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις,Οξεία παγκρεατίτιδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7247
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4662
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY299.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.86 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7247
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4662
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons