Έκφραση του TNFa, MPO & IL-6 στον πνεύμονα σε πειραματικό μοντέλο οξείας παγκρετίτιδας σε επιμύες μετά από χορήγηση απιγενίνης (Master thesis)

Μπάσιος, Νεόφυτος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Νομική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Pancreatitis
Liver diseases
Dissertations academic
Keywords: Έκφραση TNFa, MPO & IL-6,Οξεία παγκρεατίτιδα,Χορήγηση απιγενίνης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7252
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY297.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής2.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7252
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons