Έκφραση MPO και ιστοπαθολογική εκτίμηση σε πειραματικό μοντέλο οξείας παγκρεατίτιδας σε επίμυες μετά από χορήγηση απιγενίνης (Master thesis)

Λαμπρόπουλος, Παύλος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Νομική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Apigenin
Pancreatitis
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Ιστολογική εκτίμηση,Πειραματικό μοντέλο επιμύων,Οξεία παγκρεατίτιδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7254
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.959
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY296.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής3.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7254
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.959
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons