Μελέτη της επίδρασης της απιγενίνης σε πειραματικό μοντέλο οξείας παγκρεατίτιδας σε επίμυες. Εκτίμηση ηπατικής λειτουργίας , C- Αντιδρώσας πρωτεΐνης και αμυλάσης ορού. (Master thesis)

Σιδηροκαστρίτης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Νομική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver
Pancreatitis
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Οξεία παγκρεατίτιδα,Πειραματικό μοντέλο επιμύων,Ηπατική λειτουργία,Αμύλαση ορού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7257
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY295.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής4.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7257
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons