Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις και έκφραση των TNFa, MPO και IL-6 στον εντερικό βλεννογόνο,μετά τη χορήγηση ευγενόλης σε πειραματικό μοντέλο οξείας παγκρεατίτιδας σε επίμυες (Master thesis)

Λιναρδούτσος, Δημήτριος Ζ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Νομική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Pancreatitis
Animal experimentation
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις,Οξεία παγκρεατίτιδα,Πειραματικό μοντέλο επιμύων,Ευγενόλη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7269
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY289.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7269
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons