Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις και έκφραση των TNFα, MPO και IL-6 στο νεφρικό παρέγχυμα, μετά τη χορήγηση απιγενίνης σε πειραματικό μοντέλο οξείας παγκρεατίτιδας σε επίμυες (Master thesis)

Μαντωνάκης, Ελευθέριος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Νομική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Pancreatitis
Animal experimentation
Apigenin
Keywords: Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις,Οξεία παγκρεατίτιδα,Πειραματικό μοντέλο επίμυων,Απιγενίνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7272
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.493
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY288.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής2.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7272
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.493
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons