Μελέτη του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού μετά από μερική ηπατεκτομή με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων (τεχνική “open book”) σε πειραματικό μοντέλο χοίρου. Ιστολογία – ιστομορφομετρία, δείκτες απόπτωσης και μίτωσης. (Master thesis)

Σμυρλής, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver
Radio frequency therapy
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Μερική ηπατεκτομή,Πειραματικό μοντέλο χοίρου,Δείκτες απόπτωσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7273
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY284.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7273
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons