Όραση, κίνηση και φύλο στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου (Master thesis)

Αρχοντογεωργή, Αρτεμισία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Λατινική φιλολογία
Ρωμαϊκός πολιτισμός
Keywords: Μεταμορφώσεις Οβιδίου,Αυγούστεια Ρώμη,Θέαση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7276
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2022
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00476.pdf133.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7276
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2022
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons