Βιτρούβιος, De architectura: Ερμηνευτικός σχολιασμός των προλόγων του 2ου και 6ου βιβλίου (Master thesis)

Καρατσιουμπάνη, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Βιτρούβιος
Λατινική φιλολογία
Keywords: Βιτρούβιος,De architectura
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7278
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8352
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00478.pdf90.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7278
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8352
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons