Κριτική έκδοση του μαρτυρίου των αγίων Ευγένιου και Μακάριου από τον κώδικα Thessalonicensis VLA T.4 (Master thesis)

Πατρικίου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Βιογραφίες αγίων
Μεσαιωνική φιλολογία
Keywords: Άγιος Ευγένιος,Άγιος Μακάριος,Thessalonicensis VLA T.4
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7281
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9153
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00481.pdf100.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7281
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9153
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons