Πλουτάρχου Ερωτικός: Μια νέα ανάγνωση (Doctoral thesis)

Τέντα, Ζωίτσα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Συγγραφείς
Ελληνική φιλολογία
Keywords: Πλούταρχος,Πλουτάρχου Ερωτικός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7284
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4397
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00484.pdf306.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7284
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4397
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons