Οι κανόνες του Κοσμά του μελωδού στην παρακλητική. Κριτική έκδοση και σχολιασμός (Doctoral thesis)

Νικολάου, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Βυζαντινή και Νεοελληνική φιλολογία
Βυζαντινή Υμνογραφία
Keywords: Κοσμά ο μελωδός,Παρακλητική,Βυζαντινή Υμνογραφία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7285
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6304
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00485.pdf370.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7285
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6304
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons