Η θεματική των βυζαντινών Κατόπτρων Ηγεμόνος της πρώιμης και μέση βυζαντινής περιόδου (Doctoral thesis)

Παΐδας, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Ελληνική φιλολογία
Βυζαντινή περίοδος
Keywords: Βυζαντινή περίοδος,Κατόπτρα Ηγεμόνος,Φιλανθρωπία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7286
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4473
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00487.pdf403.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7286
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4473
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons