Το δραματικό στοιχείο στην οντολογία του Πλωτίνου (Doctoral thesis)

Πλατυπόδης, Λαμπρινός

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Ελληνική φιλολογία
Έλληνες φιλόσοφοι
Keywords: Πλωτίνος,Περί του δραματικού,Ωδίνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7287
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00488.pdf309.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7287
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons