Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής ενός παρεμβατικού προγράμματος καλλιέργειας στρατηγικής εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές Δευτέρας τάξης Λυκείου (Doctoral thesis)

Σαραφιανού, Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Στρατηγικές μάθησης
Ελληνική φιλολογία
Keywords: Στρατηγικές μάθησης,Αγγλική γλώσσα,Μαθητές λυκείου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7289
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6985
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_00490.pdf317.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7289
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6985
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons