Μελέτη της επίδρασης της απιγενίνης στην έκφραση των TNF-α, ΜΡΟ και IL-6 στο ηπατικό παρέκχυμα, σε πειραματικό μοντέλο ισχαιμίας -επαναιμάτωσης σε επίμυες (Master thesis)

Μπαλτατζής, Μηνάς

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Apigenin
Animal experimentation--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Μελέτη επίδρασης,Απιγενίνη,Πειραματικό μοντέλο επίμυων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7291
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8423
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY282.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής3.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7291
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8423
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons