Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις και έκφραση των TNFα, MPO και IL- 6 στο νεφρικό παρέγχυμα, μετά τη χορήγηση ευγενόλης σε πειραματικό μοντέλο οξείας παγκρεατίτιδας σε επίμυες (Master thesis)

Μαρκάκης, Χαράλαμπος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Pancreatitis
Animal experimentation--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις,Οξεία παγκρεατίτιδα,Νεφρικό παρέκχυμα,Ευγενόλη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7293
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2577
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY280.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής2.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7293
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2577
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons