Μελέτη της επίδρασης της μυκοτοξίνης στεριγματοσιστίνη στη διαδικασία της απόπτωσης στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (Master thesis)

Βρακάς, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver--Cancer--Research
Mycotoxins
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Απόπτωση ήπατος,Μικοτοξίνη,Σεριγμασιστίνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7296
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6905
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY277.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής981 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7296
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6905
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons