Αξιολόγηση του αποπτωτικού δείκτη Μ30 άμεσα στην οξεία παγκρεατίτιδα και σύγκριση με τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και βιοχημικών παραμέτρων (Master thesis)

Σιάσος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Pancreatitis
Leucocytes
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Αποπτωτικός δείκτης,Μ30,Οξεία παγκρεατίτιδα,Λευκά αιμοσφαίρια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7297
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9484
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY276.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7297
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9484
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons