Ιστική έκφραση μορίων κυτταρικής προσκόλλησης στο βλεννογόνο μετά από πρόκληση αποφρακτικού ικτέρου σε επίμυες (Master thesis)

Καραμήτσος, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Jaundice
Animal experimentation
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Ιστική έκφραση,Κυτταρική προσκόληση,Αποφρακτικός ίκτερος,Επίμυες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7298
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9381
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY275.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής2.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7298
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9381
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons