Μελέτη της επίδρασης της μυκοτοξίνης ωχρατοξίνη Α στην έκφραση των πρωτεινών Bcl-2 σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (Master thesis)

Παπαλάμπρου, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver--Cancer--Research--Greece
Mycotoxins
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Eπίδρασης μυκοτοξίνης,Ωχρατοξίνη Α,Υπατοκυτταρικό καρκίνωμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7299
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1047
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY274.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7299
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1047
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons