Ιστική έκφραση των πρωτεϊνών Fas, Fas-Ligand και M30 στον κολοoρθικό καρκίνο και τις ηπατικές μεταστάσεις αυτού (Master thesis)

Κύκαλος, Στυλιανός

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver--Cancer--Research
Dissertations, Academic
Keywords: Ιστική έκφραση,Fas-Ligand,Κολοορθικός καρκίνος,Ηπατικές μεταστάσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7300
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3802
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY273.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7300
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3802
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons