Η επίδραση της εκτομής του καταλυθέντος με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων ήπατος στην ακεραιότητα του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού.Ανοσοϊστομική έκφραση κυτταρικινών ΙL-6, TNF-α. Πειραματική μελέτη σε επίμυες (Master thesis)

Ιωαννίδης, Αριστείδης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Intestines
Animal experimentation
Radio frequency--Therapy
Keywords: Εκτομή καταλυθέντος,Ανοσοϊστοχημική έκφραση,Πειραματικό μοντέλο επίμυων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7301
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY283.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής9.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7301
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons