Μελέτη του παραμένοντος ηπατικού παρεγχύματος μετά από μερική ηπατεκτομή με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων (τεχνική “open book”) σε πειραματικό μοντέλο χοίρου. Aνοσοϊστοχημική έκφραση κυτταροκινών και του πυρηνικού παράγοντα κB (Master thesis)

Κοντοστόλης, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver--Cancer--Research
Oncology
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Ηπατικού παρεγχύμα,Τεχνική “open book”,Μερική ηπατεκτομή,Aνοσοϊστοχημική έκφραση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7302
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7038
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY356.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής13.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7302
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7038
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons