Μελέτη της επίδρασης προληπτικής χορήγησης ΜΕΣΝΑ στην οξειδωτική κατάσταση των οξειδωτική κατάσταση μετά από εγκατάσταση πνευμοπεριτοναίου αέρα.Πειραματική μελέτη σε επίμυες (Master thesis)

Γεωργαντάς, Θεμιστοκλής

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Pneumoperitoneum, Artificial
Animal experimentation
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Οξειδωτική κατάσταση,Επίδραση ΜΕΣΝΑ,Πνευμοπεριτοναίου αέρα,Πειραματικό μοντέλο επίμυων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7304
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY271.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής820.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7304
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons