Επίδραση του χειρισμού PRINGLE στην αναγέννηση του ήπατος μετά από κατάλυση με τη χρήση ραδιοσυχνότητων ( RADIOFREQUENCY ABLATION – RFA ).Πειραματική μελέτη σε επίμυες (Master thesis)

Προβατίδης, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver--Cancer--Research
Radio frequency ablation
Animal experimentation
Keywords: Επίδραση χειρισμού,PRINGLE,Πειραματικό μοντέλο επίμυων,Αναγέννηση του ήπατος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7309
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY266.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7309
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons