Μελέτη της επίδρασης της μυκοτοξίνης οχρατοξίνης Α στη δράση του αντικαρκινικού φαρμάκου SORAFENIB στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (Master thesis)

Σαλβερίδης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Medicine
Liver--Cancer
Hematology
Keywords: Μυκοτοξίνης oχρατοξίνης Α,Sorafenib,Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7310
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7177
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY265.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7310
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7177
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons