Μελέτη της επίδρασης της μυκοτοξίνης στεριγματοκυστίνη στη δράση του αντικαρκινικού φαρμάκου Sorafenib στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. . (Master thesis)

Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver--Cancer--Research
Medicine
Keywords: Μελέτη,Επίδρασης μυκοτοξίνης,Αντικαρκινικού φαρμάκου,Sorafenib,Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7312
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6879
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY262.pdfΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7312
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6879
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons