Η επίδραση της εκτομής του καταλυθέντος με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων ήπατος στην ιστομορφομετρία του εντέρου.Πειραματική μελέτη σε επίμυες (Bachelor thesis)

Μήσιου, Αγγελίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Liver--Cancer--Greece
Radio frequency ablation
Keywords: Επίδραση,Εκτομή καταλυθέντος,Ιστομορφομετρία του εντέρου,Ραδιοσυχνοτήτων ήπατος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7316
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7961
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY226.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας1.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7316
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7961
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons