Η βιωσιμότητα/ αποπτωτική τάση των μονοπύρηνων λεμφοκυττάρων ως δείκτης φυσικής κατάστασης αιμοκαθαρώμενων ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια (Master thesis)

Ουμίτ, Μεστάν Οσμάν

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Biochemistry
Hematology
Hemodialysis--Patients
Keywords: Αποπτωτική τάση,Μονοπύρηνων λεμφοκυττάρων,Αιμοκαθαρώμενων ασθενών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7318
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY223.pdfΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής1.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7318
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons