Γρήγορη υλοποίηση κινηματικών και δυναμικών εξισώσεων με κατανεμημένη αριθμητική (Bachelor thesis)

Καμπάταγης, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Robotics
Robots--Kinematics
Distributed arithmetic
Keywords: Ρομποτικοί βραχίονες,Κινηματική ρομποτικού βραχίονα,Αρχιτεκτονική κατανεμημένης αριθμητικής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7326
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.230
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44336.pdf33.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7326
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.230
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons